​Trasy Na Baltyku​

If you live in or need to travel around the Baltic region, we have 3 routes for you.

Our crossings across the Baltic Sea include a route from Sweden to Lithuania (Karlshamn-Klaipeda), Sweden to Estonia (Kapellskär-Paldiski) and also a route linking northern Germany with Lithuania (Kiel-Klaipeda).​

​​Baltic routes

​​​​Ważne: Ceny są uzależnione od dostępności. Rezerwacja telefoniczna opłat.​ Warunki zastosowania .​​

ZOSTALIŚMY NAGRODZENI​​​​

Jesteśmy Wiodącym Operatorem Promowym w Europie w latach 2012-2019 & Wiodącym Operatorem Promowy na Świecie w latach 2011-2018!
awards​​​​​​