​Trasy Na Baltyku​

If you live in or need to travel around the Baltic region, we have 3 routes for you.

Our crossings across the Baltic Sea include a route from Sweden to Lithuania (Karlshamn-Klaipeda), Sweden to Estonia (Kapellskär-Paldiski) and also a route linking northern Germany with Lithuania (Kiel-Klaipeda).​

​​Baltic routes

​​​​Ważne: Ceny są uzależnione od dostępności. Rezerwacja telefoniczna opłat.​ Warunki zastosowania .​​

ZOSTALIŚMY NAGRODZENI​​

Jesteśmy dumni, że zostaliśmy uznani za Wiodącego Operatora Promowego w Europie w 2017 roku (Europe's Leading Ferry Operator 2017) w ramach World Travel Awards. Tytuł Wiodącego Operatora Promowego w Europie oraz na Świecie utrzymujemy od 6 lat!
awards​​​​​​