​Obsluga Klienta​​ Informacje ogólne​​

Brexitowy poradnik dla podróżujących z UE do Wielkiej Brytanii

Informacje dotyczące paszportów możesz uzyskać na poniższych stronach:​

Informacja Komisji Europejskiej:

Aby dowiedzieć się o propozycji Komisji Europejskiej odnośnie podróżowania wejdź tutaj:

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/travelling.pdf

Holenderska informacja: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/brexit

Francuska informacja: 

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/brexit-quelles-consequences-pour-consommateur-francais

Niemiecka informacja: 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/europa/Brexit

Aby uzyskać informacje o Międzynarodowym Prawie Jazdy, wejdź na:


Holenderska informacja

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijbewijs/vraag-en-antwoord/mag-ik-met-mijn-nederlandse-rijbewijs-in-het-buitenland-aan-het-verkeer-deelnemen

Francuska:

https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil.html

Niemiecka: 

https://uk.diplo.de/uk-de/02/andere-kons-dienste/fuehrerschein

https://uk.diplo.de/blob/2161722/1136aea02a1c4a6bd214f16d29bb5508/fuehrerschein-brexit-data.pdf

Europejskie Prawo Jazdy?

Niemiecka:

https://www.evz.de/de/verbraucherthemen/der-brexit-und-seine-folgen-fuer-verbraucher/ Punkt 2.

Aby uzyskać informacje dotyczące podróżowania ze zwierzęciem domowym, wejdź na:

https://www.gov.uk/take-pet-abroad

http://apha.defra.gov.uk/external-operations admin/library/documents/exports/ET159.pdf 

https://www.gov.uk/guidance/pet-travel-to-europe-after-brexit

https://www.gov.uk/government/publications/taking-your-pet-abroad-if-theres-no-brexit-deal/taking-your-pet-abroad-if-theres-no-brexit-deal

A co z odprawą celną przy wjeździe do Wielkiej Brytanii z Europy?


Aby uzyskać Informacje odnośnie odprawy celnej, wejdź na:

Możliwe, że nastąpią zmiany w wymaganiach przy odprawie celnej i możliwe, że niektóre dobra będzie trzeba zgłaszać celnikom.

Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/travelling.pdf.

Holenderska informacja: 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/bagage/content/ik-reis-buiten-de-eu

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/douane/

Francuska:

http://www.douane.gouv.fr/articles/a14987-faq-brexit

Niemiecka informacja:

https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Zoelle/Brexit/brexit_node.html

Krótka odpowiedź na to pytanie znajduje się pod tym linkiem https://www.evz.de/de/verbraucherthemen/der-brexit-und-seine-folgen-fuer-verbraucher/ punkt 5. b) od Europejskiego Centrum Konsumentów w Niemczech.

Czy obywatele Unii Europejskiej mogą nadal podróżować do Wielkiej Brytanii na podstawie dowodu osobistego? ​

Tak, jeszcze przez jakiś czas, jednakże ta opcja zostanie wycofana z biegiem czasu. Najbezpieczniej jest podróżować z paszportem.

Niemiecki

Więcej informacji

https://www.visitbritain.com/de/de/reiseplanung/einreise-nach-grossbritannien/visa-und-reisepaesse

Aby uzyskać informacje o rejsach wejdź na:

https://www.dfdsseaways.co.uk/customer-service/travel-updates

Wskazówki dotyczące Brexitu – najczęściej zadawane pytania

Czy Brexit wpłynie na moją rezerwację? ​

Brexit nie wpłynie na Twoją rezerwację, natomiast niektóre wymogi mogą się zmienić w zależności od wyniku.

Aby uzyskać najnowsze informacje o tym w jaki sposób się przygotować do podróży krok po kroku, wejdź na:

https://www.gov.uk/prepare-eu-exit/going-and-being-abroad

Czy mój obecny paszport będzie ważny na podróż do Europy po Brexicie?

Sprawdź datę wydania paszportu. Możesz być zobowiązany do posiadania co najmniej 6-miesięcznego okresu ważności w paszporcie na podróż zewnętrzną i 3-miesięczną ważność po powrocie z ostatniego kraju odwiedzonego w strefie Schengen.

Aby sprawdzić czas pozostały do wymiany paszportu, przejdź do

https://www.passport.service.gov.uk/check-a-passport

Czy obywatele UE mogą nadal podróżować do Wielkiej Brytanii na podstawie dowodu osobistego?

Tak, w krótkim okresie, jednak ta opcja będzie prawdopodobnie z czasem wycofywana. Najbezpieczniej jest podróżować z paszportem.  

Aby zapoznać się z aktualną propozycją Komisji Europejskiej odnośnie podróży, przejdź do https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/travelling.pdf

Jak mogę odnowić swój paszport?

Najprostszym i najszybszym sposobem odnowienia paszportu jest skorzystanie z jednej z usług online: https://www.gov.uk/apply-renew-passport

Czym jest strefa Schengen?

Podróżowanie z brytyjskim paszportem po krajach strefy Schengen będzie utrudnione. Aby uzyskać listę tych krajów, przejdź do

https://www.axa-schengen.com/english/schengen-countries.html

Czy po Brexicie potrzebna będzie wiza, aby podróżować do krajów Unii Europejskiej?

Obywatele brytyjscy nie potrzebują wiz na krótkie pobyty do 90 dni, w okresie 180 dni.

ETIAS (Europejski System Informacji o Podróży i Zezwoleń na Podróż)

Od 2021 r. Goście z Wielkiej Brytanii podróżujący do strefy Schengen będą musieli wypełnić wniosek online przed podróżą. Jest to wiza ETIAS - ważna przez 3 lata i zezwalająca na nieograniczony wjazd do Europy w tym czasie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.etiasvisa.com/

Czy po wizycie w Brexit będę potrzebować wizy do Wielkiej Brytanii?

Zaproponowano rozwiązanie, w których obywatele Unii Europejskiej nie będą potrzebowali wiz na podróże krótkoterminowe bądź biznesowe. (Oczekiwane jest potwierdzenie ze strony rządu)                        

Czy Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) będzie nadal ważna?

Nie. Nie będzie wzajemnej umowy o opiece zdrowotnej. Osoby fizyczne powinny upewnić się, że posiadają odpowiednie prywatne ubezpieczenie podróżne, aby pokryć wszystkie koszty leczenia.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.gov.uk/european-health-insurance-card          

Czy muszę ubiegać się o Międzynarodowe Prawo Jazdy w celu prowadzenia pojazdów w Europie?

W przypadku Brexitu w opcji No Deal, prawo jazdy nie będzie uprawniało do prowadzenia pojazdów w Europie. Potrzebne będzie Międzynarodowe Prawo Jazdy.

Każdy, kto podróżuje bezpośrednio przed lub po 29 marca, powinien rozważyć uzyskanie odpowiedniego Międzynarodowego Prawa Jazdy przed podróżą. Koszt Międzynarodowego Prawa Jazdy wynosi 5,50 GBP i można je uzyskać za pośrednictwem urzędu pocztowego.

Aby uzyskać więcej informacji i wskazówek dotyczących prowadzenia pojazdów w UE, przejdź do

https://www.gov.uk/guidance/prepare-to-drive-in-the-eu-after-brexit

A co z moim europejskim ubezpieczeniem na prowadzenie pojazdu?

Sprawdź u swojego ubezpieczyciela, czy jesteś objęty ubezpieczeniem, aby prowadzić samochód w Europie. Może być konieczne uzyskanie i posiadanie zielonej karty, potwierdzającej ważność ubezpieczenia podczas jazdy za granicą. Są one dostarczane przez firmę ubezpieczeniową, często bez żadnych kosztów.

Więcej informacji na temat zielonych kart od AA można znaleźć tutaj https://www.theaa.com/about-us/newsroom/insurance-news/drivers-might-need-green-cards-again

Czy nadal mogę zabrać ze sobą zwierzę domowe na wakacje?

Tak, prawdopodobne jest, że obecne ustalenia dotyczące paszportów zwierząt domowych dla psów, kotów i fretek będą kontynuowane w ramach programu UE Pet Travel.

Jeśli nie, a Wielka Brytania zostanie wykluczona z programu, Twój zwierzak może potrzebować innego certyfikatu lub dodatkowych kontroli. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do

https://www.gov.uk/guidance/pet-travel-to-europe-after-brexit

Jeśli Wielka Brytania opuści UE bez porozumienia, po 29 marca 2019 r. Zmienią się zasady podróżowania do krajów UE ze swoim zwierzakiem. Proces ubiegania się o pozwolenia powinno rozpocząć się co najmniej 4 miesiące przed podróżą. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.gov.uk/take-pet-abroad/pet-passport

Czy będą długie kolejki w portach dla ruchu turystycznego?

Dodatkowe kontrole będą dotyczyć głównie sektora transportu towarowego / handlowego, a brytyjscy posiadacze paszportów podróżujący do Europy w celach rekreacyjnych nie powinni doświadczać wielu zmian w sposobie podróżowania przez porty promowe.

A co z odprawą celną przy wjeździe do Europy z Wielkiej Brytanii?

Mogą wystąpić zmiany w wymogach celnych, które mogą spowodować konieczność zgłoszenia niektórych towarów zakupionych w Wielkiej Brytanii, a także ograniczenia w transporcie niektórych artykułów spożywczych do Europy z Wielkiej Brytanii.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/travelling.pdf.

I przy wjeździe do Wielkiej Brytanii z Europy?

Nie powinno być żadnych dodatkowych kontroli ani dłuższych okresów oczekiwania w punktach kontroli granicznej niż obecnie.

Roaming danych

W przypadku Brexitu w opcji No Deal, brak dodatkowych opłat za roaming przy podróżach do Unii Europejskiej nie może być zagwarantowany. Aby uzyskać więcej informacji wejdź na:

https://www.gov.uk/government/publications/mobile-roaming-if-theres-no-brexit-deal​

Prawa pasażera

Jeśli rejs twój prom lub statek wycieczkowy został odwołany lub opóźniony masz prawo być powiadomiony najszybciej jak to tylko możliwe, ale nie później niż 30 minut po czasie rozkładowej godziny wypłynięcia jak oszacowanej wyjazdu i planowanej godzinie przyjazdu.

Prawa pasażerów zgodnie z rozporządzeniem UE 1177/2010 podróżujących drogą morską i wodną śródlądową

 
Zgodnie z rozporządzeniem UE 1177/2010 masz następujące prawa:

 
Gdy prom lub statek wycieczkowy został odwołany lub opóźniony w wypłynięciu na dłużej niż 90 minut w stosunku do czasu rozkładowego wypłynięcia masz prawo do bezpłatnej przekąski, posiłku lub napoju rozsądnego do czasu oczekiwania pod warunkiem że są one dostępne lub mogą być dostarczone.

 
Gdy prom lub statek wycieczkowy został odwołany lub opóźniony w wyjeździe i wymaga noclegu masz prawo do bezpłatnego odpowiedniego zakwaterowania na statku lub na lądzie i w razie potrzeby transportu do i z terminalu do miejsca zakwaterowania na lądzie. Koszt zakwaterowania jest ograniczony do maksymalnie 80 euro za dobę i pasażera na okres do trzech dni.

 
W przypadku, gdy podróżujesz promem i spodziewane jest, że prom będzie odwołany lub wypłynięcie z terminalu portowego opóźni się więcej niż 90 minut, przewoźnik powinien natychmiast zaoferować wybór pomiędzy:

 
a) zmianą trasy do miejsca docelowego, w porównywalnych warunkach określonych w umowie transportowej, w najwcześniejszym możliwym terminie bez dodatkowych kosztów dla Ciebie;
b) zwrotu należności ceny biletu oraz w odpowiednich przypadkach połączenie powrotne bezpłatne do pierwszego miejsca wyjazdu, jak określono w umowie transportowej, w najwcześniejszym możliwym terminie.

 
Zwrot twojej opłaty powinien nastąpić w ciągu 7 dni, gotówką, elektronicznym przelewem bankowym, przekazem bankowym lub czekiem bankowym, w wymiarze pełnego kosztu biletu po cenie za jaką został kupiony, dla części lub części podróży nie wykonany, a za część lub części już odbyte, gdzie podróż nie służy żadnemu celowi w stosunku do pierwotnych planów podróży.

 
Gdy prom jest opóźniony w chwili przybycia do miejsca przeznaczenia określonego w umowie transportowej, masz prawo do 25% zwrotu ceny biletu, gdy opóźnienie wynosi co najmniej:

 
(a) 1 godzinę w przypadku planowanej podróży trwającej do 4 godzin; 
(b) 2 godziny w przypadku gdy planowana podróż miała trwać więcej niż 4 godziny, ale nie przekraczała 8 godzin;
(c) 3 godziny w przypadku planowej podróży trwającej więcej niż 8 godzin ale mniej niż 24 godziny; lub
(d) 6 godzin w przypadku podróży, której planowy czas wynosi ponad 24 godziny.

 
Jeśli opóźnienie dwukrotnie przekracza limity zawarte w punktach (a) do (d) rekompensata powinna wynosić 50% ceny biletu.

 
Odszkodowanie oblicza się w stosunku do ceny faktycznie zapłaconej za opóźnioną usługę promową. Gdy jest to transport w obie strony, odszkodowanie za opóźnienie w przybyciu na docelowej lub powrotnej obliczane jest na podstawie połowy ceny zapłaconej za tę usługę transportu pasażerskiego.

 
Nie będziesz uprawniony do jakiejkolwiek pomocy lub odszkodowania, jeśli zostałeś poinformowani o odwołaniu lub opóźnieniu przed zakupem biletu lub jeżeli odwołanie lub opóźnienie jest spowodowane przez twoją własną winę.

 
Nie będzie uprawniony do żadnego noclegu, gdy odwołanie lub opóźnienie spowodowane jest warunkami pogodowymi zagrażającymi bezpiecznej eksploatacji statku.

 
Nie będzie uprawniony do odszkodowania, gdy odwołanie lub opóźnienie spowodowane warunkami pogodowymi zagrażającymi bezpiecznej eksploatacji statku lub nadzwyczajnymi okolicznościami utrudniającymi wykonanie usługi promowej, których nie można by było uniknąć nawet przy podjęciu wszelkich racjonalnych środków.

 
Jeśli jesteś pasażerem z otwartym biletem gdzie czas odjazdu nie jest określony nie będziesz uprawniony do pomocy w przypadku odwołania lub opóźnienia odjazdu, zmiany trasy i zwrotu należności w przypadku odwołania lub opóźnienia odjazdu lub odszkodowania ceny biletu w przypadku opóźnienia przyjazdu.

 
Jeżeli jesteś osoba niepełnosprawną lub osobą o ograniczonej sprawności ruchowej, masz prawo do pomocy w portach i na statkach. Należy powiadomić przewoźnika lub operatora terminalu, w momencie dokonywania rezerwacji lub co najmniej 48 przed wymaganą pomoc. Jeśli stało się to na mniej niż 48 godzin (chyba, że zostało to wcześniej uzgodnione z przewoźnika lub operatora terminalu), to choć przewoźnik i operator terminalu dokładają wszelkich starań w celu zapewnienia pomocy wymaganej do wejścia, wyjścia i podróży na statku to taka pomoc jednak nie może zostać zagwarantowana.

 
Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną lub osobą o ograniczonej sprawności ruchowej i posiadasz rezerwację lub bilet na prom lub statek wycieczkowy i powiadomisz przewoźnika w momencie rezerwacji lub zakupu biletu o konkretnych potrzebach w zakresie dotyczącym obiektu, siedzenia, usług wymaganych lub że potrzebujesz wnieść sprzęt medyczny na pokład. Jednak odmówiono ci wejścia na pokład na podstawie niniejszego rozporządzenia, to tobie i osobie towarzyszącej, który został zobowiązana do podróży z tobą z powodu niepełnosprawności lub ograniczonej sprawności ruchowej oferuje się wybór między prawem do zwrotu kosztów i zmiany trasy, jak przewidziano w Załączniku I do rozporządzenia.

 
Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną lub osobą o ograniczonej sprawności ruchowej, a sprzęt do poruszania się został uszkodzony przez przewoźnika lub operatora terminalu z winy lub zaniedbania przewoźnika lub operatora terminalu, masz prawo do zwrotu kosztów wyposażenia w formie naprawy lub wymiany. Masz również prawo w międzyczasie do otrzymania tymczasowego sprzętu zastępczego, który jest odpowiednią alternatywą.

 
Powyższe prawa są z zastrzeżeniem pewnych wyjątków zgodnie z rozporządzeniem UE 1177/2010 podróżujących drogą morską i śródlądowe drogi wodne pełne dane, które można uzyskać od przewoźnika lub operatora terminalu.

 
Proces refundacji i roszczeń z tytułu poniesionych kosztów
Wniosek o zwrot kosztów podróży, lub innych poniesionych kosztów, powinien być dokonay w formie pisemnej do DFDS Seaways w ciągu 2 miesięcy od dnia, w którym usługa została wykonana lub gdy usługa powinna była zostać wykonana. Wnioski te powinny odnosić się do rezerwacji dokonanych bezpośrednio z DFDS Seaways, za pośrednictwem biura podróży lub organizatora wycieczek. W przypadku pasażerów autokarów, wszelkie roszczenia należy kierować do operatora autobusowego. Należy upewnić się, że załączyłeś kopie wszelkich biletów zakupiony i kopie wszystkich paragonów za koszty stwierdzone np noclegi.

 
Skontaktuj się z nami za pomocą email: travel.sales@dfds.com, lub pocztą: 
DFDS SEAWAYS Newcastle Ltd.
Customer Services
International Passenger Terminal
Royal Quays
North Shields
Tyne & Wear
NE29 6EE

 
Wniosek i odpowiedź
Zespół ds. relacji z klientami będzie dążył do skontaktowania się z Tobą w ciągu tygodnia od otrzymania wniosku. W ciągu 1 miesiąca od otrzymania potwierdzenia aplikacji, powinniśmy poinformować cię, że aplikacja została uznana, oddalona lub jest w trakcie rozpatrywania. Wyślemy Ci wiadomość email jeśli dostarczysz nam adres lub napiszemy do Ciebie.

 
Jeśli pozostajesz nieusatysfakcjonowany
Jeśli nie jesteś zadowolony z naszej odpowiedzi, możesz poprosić nas o ponowne rozważenie tej kwestii. Masz możliwość, aby omówić tę kwestię liderem zespołu Biura Obsługi Klienta, a jeśli sprawa nadal pozostaje nierozwiązana, menedżerem.
Możesz wysłać skargę do działu obsługi klienta za pośrednictwem poczty e-mail: uk.customercare@dfds.com. Składając reklamację należy napisać numer potwierdzenia rezerwacji w temacie e-maila i poinformować nas o swoich numerach telefonicznych. W ten sposób jesteśmy w stanie zbadać sprawę w pełni i damy właściwą odpowiedź jak najszybciej.

 
Rozpatrywanie skarg
W Wielkiej Brytanii, jeśli mimo naszych starań po przejściu powyższej procedury zgłaszania i rozpatrywania skarg, czujesz, że nie została ona zadowalająco rozwiązana lub DFDS Seaways nie udzielił ostatecznej odpowiedzi w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania skargi, skarga może być przekazana do odpowiedniego Voluntary Complaint Handling Body (CHB)
od 1 stycznia 2014 Voluntary Complaint Handling Body jest:
ABTA Ltd
E-mail: consumer.affairs@abta.co.uk
Website:  www.abta.com
Address:  31 Park Street
London
SE1 9EQ
Tel:  +44 (0) 20 3117 0599
Przewiduje się, że większość skarg zostanie rozwiązana w jednym z tych etapów. Jednakże, jeśli nie jest to możliwe, skarga może być następnie badana przez National Enforcement Body (NEB), który bada, czy doszło do naruszenia unijnego rozporządzenia. The Maritime and Coastguard Agency (MCA) będzie działać jako National Enforcement Body w całej Wielkiej Brytanii. Wszelkie reklamacje, które są podtrzymywane przez CHB jako naruszenie rozporządzenia należy zgłaszać do NEB.

 
National Enforcement Body
MCA jest odpowiedzialny za zbadanie, czy doszło do naruszenia unijnego rozporządzenia w indywidualnych przypadkach i jest zobowiązany do podjęcia niezbędnych środków w celu zapewnienia zgodności z rozporządzeniem UE. MCA nie będzie działać w przypadku indywidualnych roszczeń o odszkodowanie a jako organ odwoławczy.
Wszelkie reklamacje osobowe otrzymane bezpośrednio od pasażera lub grupy pasażerów na podstawie niniejszego rozporządzenia muszą być skierowane przewoźnika w pierwszej kolejności poprzez jego wewnętrzną procedurę reklamacyjną, chyba że doszło do poważnego naruszenia rozporządzenia.
National Enforcement Body Officer, Technical Performance Section, Directorate of Maritime Safety & Standards, Maritime and Coastguard Agency,
Tel:   +44 (0) 23 8032 9315.
Fax:   +44 (0) 23 8032 9251.
E-mail:   neb@mcga.gov.uk
Pytania ogólne:  infoline@mcga.gov.uk
Strona internetowa MCA:  www.dft.gov.uk/mca

 
Uwaga:  
Mamy nadzieję, że nigdy nie będziesz mieć powodów do narzekań na temat jakiegokolwiek aspektu naszych usług. Jednak jeśli jest coś, z czego nie jesteś zadowolony podczas wakacji, w czasie podróży na jednym z naszych statków lub innych usług zakupionych przez DFDS Seaways, należy to zgłosić do nas lub naszego dostawcy natychmiast.

Rodzaje pojazdów

DFDS Seaways przewozi wszystkie rodzaje pojazdów pasażerskich. 

Prosimy upewnić się, że wybrałeś odpowiedni rozmiar pojazdu (w tym wszystkich dodatków takich jak stojaki na rowery, stojaki tow relingi dachowe), musimy zarezerwować odpowiednią ilość miejsca dla Ciebie na pokładzie samochodowym. Pojazdy zgłoszone nieprawidłowo w czasie rezerwacji są zagrożone ryzykiem odmowy przyjęcia na pokład lub mogą być przedmiotem dodatkowych opłat w porcie. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji ​

Benzyna, gaz I butle

​Towary lub bagaż, które moą powodować znaczne niedogodności dla innych pasażerów lub załogi, lub stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lub ochrony statku, ludzi lub towarów, nie mogą być wnoszone na pokład.

Dlatego nie wolno przewozić broni, materiałów wybuchowych lub leków, pojemników z paliwem (benzyna / diesel) lub podobnych przedmiotów. Produkty lakiernicze, chemia i pokrewne są również uważane za towary niebezpieczne i nie są dozwolone na statkach DFDS Seaways.

Jeśli pojazd jest wyposażony w butli gazowych, możesz przewozić do 3 butli gazowych. Ilość przewożonego gazu jest ograniczona do 47kg, wyłączając ciężar pojemnika. Wszystkie butle muszą być odpowiednio zabezpieczone przed przemieszczaniem się po statku oraz muszą być odłączone i wyłączone. Wszelkie butle gazowe mają być przewożone muszą być zadeklarowane w momencie rezerwacji i dostępne dla pracowników przeprowadzających kontrole w porcie.

Wszelkie pojazdy silnikowe napędzane gazem płynnym (LPG) lub gazem ziemnym, sprężonym lub mrożonym (LNG) będą akceptowane tylko wtedy, gdy pojazd jest produkowanym modelem standardowej specyfikacji; samochody elektryczne nie mogą być podłączone do instalacji elektrycznej statku do ładowania.​

Towary

Opłaty za pojazdy nie mają zastosowania do pojazdów o długości większej niż 10 metrów długości lub do tych przewożących towary handlowe lub towary komercyjne (zwane dalej "towarami handlowymi").

Towary handlowe przewożone w samochodach, przyczepach bagażowych itp. Będą podlegały opłacie według taryfy towarowej.

DFDS Seaways zastrzega sobie prawo do naliczenia cła obliczonego wg taryfy towarowej towarowych za przewóz ładunków i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich konsekwencje. Dotyczy to zwłaszcza wszelkich przewożonych towarów, które przekraczają dozwoloną ilość w pojaździe, w tym towarów handlowych nie należących do pasażera lub przeznaczonych do odsprzedaży / przetwarzania.

By uzyskać więcej informacji odwiedź naszą stronę internetową

Ograniczona sprawność ruchowa

Jeśli ty lub ktoś dla kogo rezerwujesz jest niepełnosprawny lub ma ograniczoną sprawność ruchową, witamy cię jako naszego klienta i ​oferujemy pomoc, aby twoja podróż była jak najbardziej komfortowa.

Aby ograniczyć jakiekolwiek problemy i upewnić się, że możemy spełnić Twoje wymagania, prosimy poinformuj nas o swojej niepełnosprawności i określ, jaki rodzaj pomocy jest potrzebny, podczas wsiadania i wysiadania z pokładu statku podczas rezerwacji biletu i nie później niż 48 godzin przed wyjazdem.

Niepełnosprawni pasażerowie lub z ograniczoną sprawnością ruchową są proszeni o odprawienie się na 45 minut przed odjazdem.

Nasze udogodnienia dla pasażerów o ograniczonej sprawności ruchowej obejmują: 

 • W pełni wyposażone kabiny dla niepełnosprawnych (rezerwacja tylko przez telefon). 
 • Wózki inwalidzkie na pokładzie i w terminalu. 
 • Toalety dla niepełnosprawnych na promach i w terminalach. 
 • Łatwy dostęp do parkingu obok windy lub rampy (należy zamówić w momencie rezerwacji i jest to przedmiot ograniczeń operacyjnych). 
 • Psy przewodnicy mogą podróżować na pokładzie pasażerskim. 
 • Przed dokonaniem rezerwacji, prosimy dokładnie przeczytać nasz Regulamin. 


Na pokładzie naszych statków
Statki mają następujące udogodnienia dla osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Prosimy pamiętać, że kabiny dla niepełnosprawnych można zarezerwować tylko przez telefon ze względu na ich ograniczoną dostępność.

Trasa Dover-Calais
Calais Seaways

 • Jedna winda pasażerska o wymiarach 190cm x 220cm . Drzwi wejściowe szerokie na 120cm.   
 • Jedna toaleta przystosowana dla wózków inwalidzkich. 
 • Łazienka wyposażona w prysznic, umywalkę, WC i poręcze.


 Malo Seaways 

 • Jedna winda pasażerska (width 78 cm X long 160 CM). 
 • Jedna toaleta przystosowana dla wózków inwalidzkich. 
 • Nasze obszary gastronomiczne z wystarczającą przestrzenią dla wóżków inwalidzkich


Trasa Dover–Dunkirk

 • Dover Seaways/Delft Seaways/Dunkerque Seaways
 • Trzy windy pasażerskie 100cm x 138cm . Entrance door width 90cm. 
 • Dwie toalety przystosowane dla wózków inwalidzkich: pokład 6 i 7.


Trasa Newcastle–Amsterdam

Below you will find information on the facilities onboard each ship. You may also need to make special arrangement at your destinations, the coaches in Amsterdam are not suitable for wheelchairs.

Poniżej znajdziesz informacje na temat udogodnień znajdujących się na pokładzie każdego naszego statku. Być może będziesz musiał znaleźć dodatkowe rozwiązania podczas swojej podróży, autokary w Amsterdamie nie są przystosowane dla wózków inwalidzkich.

King Seaways

 • Kabiny dla niepełnosprawnych: 4 zewnętrzne kabiny i 2 wewnętrzne 
 • Windy: Przystosowane dla pełnowymiarowych wózków inwalidzkich 
 • Toalety dla niepełnosprawnych: W kabinach i na a pokładzie 8  
 • Ograniczone obszary: pokład 5 nie ma dostępu do windy 
 • Dostępna pomoc: Tak w Centrum Obsługi Gości 
 • Pomoc niepełnosprawnym w wejściu/wyjściu ze statku


Princess Seaways

 • Kabiny dla niepełnosprawnych: 2 zewnętrzne i jedna wewnętrzna 
 • Windy: Przystosowane dla pełnowymiarowych wózków inwalidzkich 
 • Toalety dla niepełnosprawnych w kabinach przystosowane do wózków inwalidzkich 
 • Ograniczone obszary: Pokład 4 nie ma dostępu do windy 
 • Dostępna pomoc: Tak w Centrum Obsługi Gości  
 • Pomoc niepełnosprawnym w wejściu/wyjściu ze statku


Trasa Newhaven-Dieppe

Cote D'albatre/Seven Sisters

 • Dwie windy pasażerskie 130 x 140cm. Wejście o szerokości 90cm. 
 • Dwie publiczne toalety dla przystosowane do wózków inwalidzkich. 
 • ​Dwie kabiny dla niepełnosprawnych z telefonem/alarmem na parterze. Drzwi do kabiny szerokie na 90cm. 
 • Łazienka wyposażona w prysznic, umywalkę, WC i poręcze.


Trasa Kopekhaga–Oslo

Crown Seaways

 • Kabiny dla niepełnosprawnych: 2 zewnętrzne i 2 wewnętrzne
 • Windy: Przystosowane dla pełnowymiarowych wózków inwalidzkich  
 • Toalety dla niepełnosprawnych: W kabinach in a pokładach 7 i 8 
 • Ograniczone obszary: Nie 
 • Dostępna pomoc: Tak w Centrum Obsługi Gości  
 • Pomoc niepełnosprawnym w wejściu/wyjściu ze statku


Pearl Seaways

 • Kabiny dla niepełnosprawnych: 2 zewnętrzne i 4 wewnętrzne 
 • Windy: Przystosowane dla pełnowymiarowych wózków inwalidzkich  
 • Toalety dla niepełnosprawnych: W kabinach 
 • Ograniczone obszary: Nie – kino jest przystosowane do wózków inwalidzkich 
 • Dostępna pomoc: Tak w Centrum Obsługi Gości  
 • Pomoc niepełnosprawnym w wejściu/wyjściu ze statku Tak, ale jest kawałek do windy, możesz potrzebować pomocy


Pomoc z poruszaniem się i wózkami inwalidzkimi 

Prosimy powiedz nam czego potrzebujesz, zarówno podczas rezerwacji biletu oraz podczas odprawy w porcie, pomożemy w miarę możliwości. Nasze terminale są przyjazne z dostępnym parkingiem, ale ze względów bezpieczeństwa, możemy zaspokoić tylko do pięciu pasażerów na wózkach inwalidzkich w jednym czasie. W przypadku korzystania z wózka inwalidzkiego, należy zabrać go ze sobą w drogę, porty i statki mają ograniczoną liczbę wózków inwalidzkich przeznaczonych do użytku w razie nagłych wypadków.

Zaburzenia słuchu
Jeśli Ty lub ktoś z twoich pasażerów ma zaburzenia słuchu, należy zaznaczyć to podczas rezerwacji biletu i zgłosić się do Punktu Informacyjnego, podczas wchodzenia na statek. Załoga upewni się, że otrzymałeś ważne informacje, które są przekazywane w czasie przeprawy.

Psy przewodnicy
Prosimy o poinformowanie nas w momencie rezerwacji biletu, jeśli podróżujesz z psem przewodnikiem. Twój pies musi spełnić wymogi podróży ze zwierzętami i musisz mieć przy sobie dowód, że jest zwierzę jest psem przewodnikiem.

Zaburzenia widzenia
Jeśli Ty lub ktoś z twoich pasażerów ma zaburzenia widzenia należy zaznaczyć to podczas rezerwacji biletu i zgłosić się do Centrum Obsługi Gości na pokładzie statku. W chwili przyjazdu, nasz personel pomoże Ci zlokalizować obszary pasażerskie i pomóc w miarę możliwości.

Podróżowanie ze zwierzętami domowymi

​​Zabierz twojego przyjaciela w podróż, uniknij kosztów za opiekę nad nim i ciesz się ekscytującą podróż za granicę. Twój zwierzak musi spełnić wymogi podróży ze zwierzętami. Odwiedź stronę Podróży ze zwierzętami by uzyskać więcej informacji na ten temat. ​

Broń

Każda broń musi być zadeklarowana w chwili dokonywania rezerwacji i nie później niż 24 godziny przed odjazdem. Możesz wziąć amunicję, ale to musi to być ograniczone do minimum, a tam gdzie to możliwe, przechowywane oddzielnie.

Broń musi pozostać wewnątrz pojazdu i jeśli jest to możliwe, śruba, magazyn lub inne ważne części powinny być oddzielone od pistoletu i być albo przechowywane przez osoby, zabezpieczone lub ukryte w pojeździe, lub przechowywane w zamkniętym pojemniku zamocowanym do pojazdu. Każda broń musi być również niewidoczna - pod przykryciem lub schowana w pojemniku. Na pokładzie oficer załadunku będzie dyskretnie poinformowany o tobie i poprosi o oddanie kluczyków do samochodu na czas trwania przeprawy. Pojazd musi pozostać zamknięty i z włączonym alarmem, jeśli jest zamontowany. W momencie przyjazdu do portu, kluczyki zostaną Ci zwrócone.

Po poinformowaniu nas o wszystkich szczegółach, musimy przekazać tę informację do innych zainteresowanych stron. Wszystkie pojazdy są przedmiotem przeszukiwania w obu portach i pozwoli to uniknąć jakichkolwiek nieporozumień. Jednocześnie powinieneś dyskretnie potwierdzić podczas odprawy że przewozisz broń.

Nawet jeśli broń jest tylko atrapą, wymagania są dokładnie takie same.​

Podróżowanie z końmi

Jeśli zamierzasz podróżować z koniem nie możesz zarezerwować przejazdu według taryfy pasażerskiej. Musisz dokonać rezerwacji za pośrednictwem naszego działu towarowego. Proszę skontaktuj się z działem towarowym (dotyczy wszystkich przewozów towarowych w Europie DFDS Seaways).

 

Jednak jeśli tylko będziesz przewoził pustą przyczepę na konia możesz zarezerwować przejazd pasażerski. ​

Ceny zależą od dostępności, Płatności kartami kredytowymi i rezerwacje telefoniczne są obciążone opłatą. Zapoznaj się z Regulaminem

ZOSTALIŚMY NAGRODZENI​​​​

Jesteśmy Wiodącym Operatorem Promowym w Europie w latach 2012-2019 & Wiodącym Operatorem Promowy na Świecie w latach 2011-2018!
awards​​​​​​